Somut Kültürel Miras

Card example background

Binalar, anıtlar, şehirler, arkeolojik sit alanları gibi fiziksel öğeleri içeren somut kültürel miras örnekleri şunlardır: Ayasofya, Topkapı Sarayı vb.

Dünya Mirası

Relaxing app background

UNESCO tarafından belirlenen dünya mirası alanları, dünya çapında önemli kültürel veya doğal alanları temsil eder. Bu alanlar, insanlık mirasının bir parçası olarak korunur ve gelecek nesillere aktarılır.

Sözlü Miras

Relaxing app background

Halk masalları, efsaneler, geleneksel şarkılar, deyişler gibi sözlü ifade biçimlerini içeren sözlü miras, nesilden nesile aktarılarak korunur.

Somut Olmayan Kültürel Miras

Dans, müzik, geleneksel el sanatları, dil gibi somut olmayan unsurları içeren somut olmayan kültürel miras, UNESCO tarafından vurgulanmıştır

Card background

Doğal Miras

Relaxing app background

Belirli bir bölgenin biyolojik çeşitliliği, ekosistemleri ve doğal oluşumları gibi doğal unsurları içeren doğal miras, ekolojik dengeyi koruma amacını taşır.

Sanat ve El Sanatları

Relaxing app background

Resim, heykel, seramik gibi sanat eserleri ile geleneksel el sanatları, bir toplumun estetik değerlerini yansıtarak kültürel mirasın bir parçası olabilir.

Geleneksel Giyim ve Takılar

Card example background

Bir toplumun özgün giyim tarzları ve geleneksel takıları, kültürel mirasın önemli bir yansımasıdır. Bu unsurlar genellikle belirli etkinlikler veya törenlerle ilişkilidir.

Dinî Miras

Relaxing app background

Dinî yapılar, kutsal kitaplar, dini ritüeller ve gelenekler, bir toplumun dini mirasını oluşturur.

Türkiye'nin Kültürel Mirasları

Aydın, Afrodisias

Aydın iline bağlı Geyre kasabasında yer alan Afrodisias, antik Roma dönemine ait önemli bir arkeolojik alanı temsil eder. Şehir, adını antik dünya mitolojisinin aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit'ten alır. Afrodisias, genellikle Roma İmparatorluğu'nun Asya eyaletindeki önemli bir kült ve sanat merkezi olarak bilinir. Kent, M.S. 2. yüzyılın sonlarına doğru inşa edilen devasa bir stadyum, tiyatro, tapınaklar ve anıtsal giriş kapısı gibi etkileyici yapıları içerir.

Bu antik kent, özellikle Yunan-Roma dönemine ait kalıntılarıyla tanınır. Afrodisias'ta keşfedilen sanat eserleri, heykeller ve kabartmalar, antik çağın zarafetini ve ustalığını yansıtarak ziyaretçilere benzersiz bir tarihi deneyim sunar. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Afrodisias, arkeologlar, tarihçiler ve sanatseverler için büyüleyici bir destinasyon olma özelliğini sürdürmektedir. Bu antik kent, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla Aydın bölgesinin turistik cazibesine katkıda bulunmaktadır.

Aydın, Afrodisias

Ahşap Hipostil Camileri (Afyon,Eskişehir,Kastamonu,Konya,Ankara)

Hypostyle Camii terimi genellikle sütunlar veya direklerle desteklenen geniş bir iç mekanı ifade eder. Bu mimari özellik, caminin içinde büyük bir açık alan yaratır ve sütunlar arasındaki destek sistemine dayanarak geniş bir tavanı sürdürür. Bu tasarım genellikle büyük camilerde kullanılır ve ibadet alanına daha fazla kişinin sığmasına olanak tanır.

Bu mimari tarz, özellikle İslam mimarisinde sıkça görülür. Fas'ın başkenti Rabat'ta bulunan Hassan II Camii, büyük bir hypostyle alanına sahip önemli bir örnektir. Caminin iç mekanı, sütunlar ve kemerlerle desteklenen geniş bir alana sahiptir, bu da camiyi ziyaret edenlere etkileyici bir iç mekan deneyimi sunar.

Hypostyle Camii tasarımı, hem estetik hem de pratik avantajları bir araya getirerek büyük topluluklara ibadet imkanı sağlar. Mimari olarak zamanının en güzel yapılarından biridir.

Ahşap Hipostil Camileri (Afyon,Eskişehir,Kastamonu,Konya,Ankara)

Ani Arkeoloji Alanı, Kars

Ani Harabeleri, Türkiye ile Ermenistan arasında bulunan Kars iline bağlı Ani antik kenti kalıntılarıdır. Bu antik kent, Orta Çağ'da önemli bir kültür, ticaret ve dini merkez olarak bilinir. Ani, 10. yüzyılda Bagratuni Krallığı tarafından kurulmuş ve 11. yüzyılda Bizans İmparatorluğu'nun bir parçası olmuştur. Kent, tarihi boyunca Ermeni, Gürcü, Selçuklu ve Bizans kültürlerinin etkileşimi altında kalarak zengin bir kültürel mirasa ev sahipliği yapmıştır.

Ani Harabeleri, etkileyici mimarisi ve anıtsal yapılarıyla tanınır. Katedral, kiliseler, saraylar, sur duvarları ve diğer yapılar, Ani'nin eski ihtişamını yansıtır. Büyük Katedral, Ani'nin simgelerinden biridir ve dikkat çekici mimarisiyle bilinir. Ayrıca, Ani'nin kuzeydoğusundaki Surp Asdvadzadzin Kilisesi ve Ani Kraliçe Kilisesi gibi dini yapılar da önemli turistik yerlerdir.

Ne yazık ki, Ani Harabeleri zamanla çeşitli sebeplerle harap olmuş ve tahrip olmuştur. Bu nedenle, UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak kabul edilmiş ve koruma altına alınmıştır. Ani Harabeleri, ziyaretçilere tarih ve kültür açısından zengin bir deneyim sunar, ancak aynı zamanda bu antik kentin korunması ve restorasyonu için küresel çabaların önemini vurgular.

Ani Arkeoloji Alanı, Kars

Arslantepe Höyüğü, Malatya

Arslantepe Höyüğü, Malatya iline bağlı olan ve Eski Taş Çağı'ndan Osmanlı dönemine kadar uzanan zengin bir arkeolojik geçmişe sahip olan bir höyüktür. Bu höyük, günümüzden yaklaşık 5000 yıl öncesine tarihlenen Neolitik Çağ'a kadar uzanan yerleşim izlerine ev sahipliği yapmaktadır. Arslantepe, zengin arkeolojik buluntuları ile özellikle Eski Mezopotamya dönemleri üzerine önemli bilgiler sağlamaktadır.

Höyüğün en önemli özelliklerinden biri, M.Ö. 4. binyılda Anadolu'da ortaya çıkan devletleşme süreçlerine dair erken izleri içermesidir. Arslantepe, bu dönemde gelişen kompleks toplumsal yapılar, yapısal organizasyon ve sanat eserleri ile dikkat çeker. Ayrıca, höyüğün çevresinde bulunan surlar ve kapılar, bu antik yerleşimin savunma düzenlemelerini gösteren önemli arkeolojik örnekler arasındadır.

Arslantepe Höyüğü, 2014 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilmiştir. Bu, höyüğün kültürel ve arkeolojik önemini uluslararası düzeyde vurgulayan bir adımdır. Arslantepe, tarih öncesi Anadolu'nun gelişimi ve erken uygarlık izlerinin keşfedilmesi açısından kritik bir araştırma ve kazı alanı olarak bilinir.

Arslantepe Höyüğü, Malatya

Cumalıkızık Köyü, Bursa

Cumalıkızık Köyü, Türkiye'nin Bursa iline bağlı olan ve tarihi dokusu, geleneksel mimarisi ve doğal güzellikleriyle ünlü bir köydür. Köy, Bursa'nın güneydoğusunda, Uludağ'ın eteğinde yer alır. Cumalıkızık, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yıllarına dayanan tarihî bir köydür ve Osmanlı dönemine ait geleneksel Türk evleriyle ünlüdür.

Cumalıkızık, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk yıllarına uzanan tarihî bir köydür. Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi tarafından 1336 yılında fethedilen Bursa'nın fethi sonrasında köye yerleşenler, bu bölgeye özgü geleneksel Osmanlı mimarisini yansıtan ahşap evler inşa etmişlerdir. Köy, zaman içinde korunarak günümüze kadar gelmiş ve Osmanlı dönemi atmosferini yansıtan bir açık hava müzesi gibidir.

Cumalıkızık, 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiştir. Köy, Osmanlı İmparatorluğu'nun erken dönemlerine ait mimari örnekleri ve geleneksel yerleşim planlaması nedeniyle bu prestijli listeye alınmıştır. Geleneksel pazar yerleri, dar sokaklar, tarihi camiler ve kahvehanelerle dolu olan Cumalıkızık, ziyaretçilere tarih kokan bir atmosfer sunar. Köy, aynı zamanda yöresel ürünleri ve el sanatlarını bulabileceğiniz dükkanlarıyla da ünlüdür. Bursa'nın bu tarihi köyü, hem kültürel zenginlikleri hem de doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunar.

Cumalıkızık Köyü, Bursa

Çatalhöyük, Konya

Çatalhöyük, Türkiye'nin orta Anadolu bölgesinde, Konya'nın yaklaşık 50 km doğusunda yer alan tarihi bir arkeolojik alan ve neolitik döneme ait önemli bir yerleşim yeridir. Çatalhöyük, M.Ö. 7500 - 5700 yılları arasına tarihlenir ve bu dönemin en büyük ve en karmaşık neolitik yerleşim yerlerinden biridir. Özellikle M.Ö. 7100-5950 yılları arasında zirveye ulaşan bu dönemde, Çatalhöyük büyük bir yerleşim olarak, zengin sanat eserleri, dini ritüeller ve ev mimarisi ile dikkat çekiyordu.

Çatalhöyük, açık hava müzesi gibi birçok evin birbirine bitişik şekilde sıralandığı ve çıkmaz sokaklardan oluşan bir yapıya sahiptir. Evler, kil tuğla duvarlar ve damlarıyla dikkat çeker ve iç mekanlarda sıkça resimler ve süslemeler bulunur. Arkeologlar, bu evlerin aynı zamanda dini ritüellerin gerçekleştirildiği alanlar olduğunu düşünmektedir.

Çatalhöyük, 20. yüzyılın ortalarında başlayan kazı çalışmaları sayesinde önemli arkeolojik bilgiler sunmuş ve Neolitik dönemin anlaşılmasına büyük katkılarda bulunmuştur. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilen bu antik yerleşim, insanlık tarihindeki önemli dönemlere ışık tutan bir arkeolojik hazinedir

Çatalhöyük, Konya

Divriği Ulu Camii, Sivas

Divriği Ulu Camii, Türkiye'nin Sivas iline bağlı Divriği ilçesinde bulunan ve Selçuklu mimarisinin en önemli örneklerinden biri olarak kabul edilen tarihi bir camidir. 13. yüzyılda inşa edilen bu muazzam yapı, Anadolu'nun dini ve kültürel mirasının izlerini taşır. Aynı zamanda Ulu Camii'nin yanında yer alan Darüşşifası (hastane) ile birlikte Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası kompleksi olarak bilinir.

Divriği Ulu Camii, 1228-1229 yılları arasında Mengücek Beyi Ahmet Şah tarafından yaptırılmıştır. Cami, Selçuklu mimarisinin en ihtişamlı örneklerinden biridir ve özellikle ince işçiliği, geometrik desenleri ve süslemeleriyle dikkat çeker. Mihrap ve minberde kullanılan taş oyma işçiliği, Selçuklu sanatının en önemli örneklerinden biri olarak kabul edilir.

Darüşşifası ise Ulu Camii'nin hemen yanında yer alır ve tıp bilimine hizmet veren bir sağlık kompleksi olarak kullanılmıştır. Bu hastane, o dönemde benzersiz bir mimari tasarıma sahip olmasıyla ön plana çıkar. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiştir, bu da onların dünya çapında kültürel önemini vurgular. Bu muazzam kompleks, tarih ve sanat severlere Selçuklu döneminin estetik ve mimari zenginliklerini keşfetme fırsatı sunar.

Divriği Ulu Camii, Sivas

Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri, Diyarbakır

Diyarbakır Kalesi:

Diyarbakır Kalesi, Diyarbakır şehrinin tarihi merkezinde yer alan muazzam bir kaledir. Tarihi M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanan bu kent, çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış ve kalenin temelleri, büyük ölçüde Roma İmparatorluğu dönemine dayanmaktadır. Diyarbakır Kalesi'nin surları, 5.5 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun surları arasında yer alır ve 82 burç ile zenginleştirilmiştir. Bu kapsamlı surlar, kentin tarihini yansıtan bir dizi tarihi detayı barındırır.

Kalenin içinde, çeşitli dönemlere ait tarihi eserler ve yapılar yer almaktadır. Özellikle Ulu Camii, Hasan Paşa Hanı ve iç kısımdaki Diyarbakır Evleri gibi yapılar tarih ve mimari açıdan büyük öneme sahiptir. Diyarbakır Kalesi, 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiştir, bu da onun kültürel miras açısından büyük değer taşıdığını gösterir.

Hevsel Bahçeleri:

Hevsel Bahçeleri, Diyarbakır'ın tarihî kent merkezinin güneydoğusunda, Dicle Nehri'nin kenarında yer alan verimli tarım alanlarıdır. Bu bahçeler, antik çağlardan beri sulama sistemleriyle canlandırılmış ve tarım için kullanılmıştır. Roma İmparatorluğu döneminde bu bahçeler, Dicle Nehri üzerindeki su kanalları ve barajlar aracılığıyla sulanmış ve bu su sistemleri günümüze kadar kullanılmıştır.

Hevsel Bahçeleri, zengin bitki örtüsü, tarihi ağaçları ve kültürel peyzajıyla önem taşır. Bahçelerde genellikle meyve ağaçları, sebzeler ve bağlar yetiştirilir. Hevsel Bahçeleri, Diyarbakır'ın tarihî ve kültürel mirasının bir parçası olarak kabul edilmiş ve 2015 yılında Diyarbakır Kalesi ile birlikte UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiştir. Bu, bölgenin hem doğal hem de kültürel açıdan zenginliğini vurgular.

Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri, Diyarbakır

Efes, İzmir

Efes, antik çağın en önemli liman kentlerinden biri olarak bilinen ve bugün Türkiye'nin batısındaki İzmir iline bağlı Selçuk ilçesinde yer alan bir antik kenttir. Bu antik kent, Ege Denizi'nin kıyısında, Menderes Nehri deltasının güneydoğusunda konumlanmıştır. Efes, Miken dönemine kadar uzanan çok eski bir geçmişe sahiptir.

Efes, tarihi ve kültürel önemi nedeniyle birçok medeniyetin etkisi altında kalmıştır. Antik Yunan, Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerinde önemli bir şehir olmuştur. M.Ö. 6. yüzyılda Lidyalılar tarafından kurulduktan sonra, Persler, Makedonya Krallığı, Roma İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğu gibi birçok farklı medeniyet tarafından kontrol edilmiştir.

Efes, antik dünyanın en büyük tapınaklarından biri olan Artemis Tapınağı'na ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca, ünlü Celsus Kütüphanesi, Büyük Tiyatro, Hadrian Tapınağı, Agora ve Antik Liman gibi birçok önemli yapıya sahiptir. Şehir, Meryem Ana Evi'nin de bulunduğu kutsal bir yer olarak da önemlidir.

Efes, 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiştir. Bugün ziyaretçilere açık olan bu antik kent, zengin tarihi mirası ve antik kalıntılarıyla büyüleyici bir turistik destinasyondur.

Efes, İzmir

Gordion, Ankara

Gordion, antik Anadolu'nun zengin tarihini yansıtan önemli bir arkeolojik alan olarak öne çıkar. M.Ö. 8. yüzyılda Frigya Kralı Midas'ın başkenti olarak bilinen Gordion, Pers İmparatorluğu ve Büyük İskender'in yönetimine de ev sahipliği yapmıştır. Kentin en ünlü yapılarından biri olan Büyük Tümülüs, Midas'ın mezarının bulunduğuna inanılan bir odası içermesiyle dikkat çeker. Ancak, bu odanın Midas'a ait olduğu kesin olarak kanıtlanmamıştır.

Gordion'un arkeolojik alanı, antik çağın çeşitli dönemlerine ait kalıntıları içerir. Büyük Tümülüs'ün yanı sıra, şehir kalıntıları, mezarlar ve diğer yapılar ziyaretçilere antik yaşamın izlerini sunar. Gordion'da yapılan kazılar, antik Anadolu'nun tarihine ışık tutmuş ve bu bölgenin kapsamlı geçmişini anlamamıza yardımcı olmuştur.

Gordion arkeoloji alanı, modern arkeolojinin gelişimine katkıda bulunan bir tarih hazinesi olarak kabul edilir. Ziyaretçiler, bu antik kenti keşfederken Frigya dönemi mimarisini, yaşam tarzını ve tarihini daha yakından deneyimleme fırsatı bulurlar. Büyük Tümülüs, Gordion'daki kazıların önemli bir noktası olup, arkeologların antik geçmişi anlamalarına yardımcı olmuş ve bu bölgenin tarihine ışık tutan önemli bir araştırma alanıdır.

Gordion, Ankara

Göbeklitepe, Şanlıurfa

Göbeklitepe, Şanlıurfa ilinde yer alan ve dünya üzerindeki en eski tapınak kompleksi olarak kabul edilen önemli bir arkeolojik alandır. M.Ö. 9600-7300 yılları arasında inşa edilen bu antik yerleşim, Neolitik Çağ'a ait olduğu düşünülmektedir. Göbeklitepe'deki en çarpıcı özellik, devasa dikilitaşlar ve T şeklindeki sütunlardan oluşan tapınak kompleksidir. Bu dikilitaşlar üzerindeki oyma süslemeler, tarih öncesi sanatın önemli örneklerini sergiler ve taş blokların üzerinde detaylı bir şekilde işlenmiş hayvan figürleri ve geometrik desenler yer alır.

Göbeklitepe'nin keşfi, önceki düşünceyi değiştiren bir dönemeç oluşturmuştur. Avcı-toplayıcı toplulukların yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp aynı zamanda karmaşık dini ve sosyal organizasyonlara sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Bu antik yerleşim, insanlık tarihini daha iyi anlamamıza olanak sağlar ve arkeologlar için önemli bir inceleme alanıdır. Göbeklitepe, 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiş, bu da onun kültürel ve tarihi önemini uluslararası düzeyde vurgular. Bu antik tapınak kompleksi, arkeoloji dünyasına yeni perspektifler ve sorular sunarak Neolitik Çağ'ın gelişimine ışık tutmaktadır.

Göbeklitepe, Şanlıurfa

Göreme Milli Parkı Ve Kapadokya, Nevşehir

Göreme Milli Parkı, Türkiye'nin Kapadokya bölgesinde yer alan ve benzersiz doğal ve tarihi zenginliklere ev sahipliği yapan önemli bir alanı temsil eder. Göreme'nin kendine özgü kaya oluşumları, peribacaları ve tarih öncesi mağara kiliseleri, bölgeyi benzersiz kılar. 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilen Göreme Milli Parkı, Kapadokya'nın eşsiz coğrafi ve kültürel özelliklerini koruma amacını taşır.

Kapadokya, Türkiye'nin orta Anadolu bölgesinde yer alır ve tarihi, doğal ve kültürel açıdan zengin bir bölge olarak bilinir. Peri bacaları, vadiler, yer altı şehirleri ve antik mağara kiliseleri gibi özellikleriyle ünlüdür. Kapadokya'nın tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapması, bölgeyi eşsiz kılan bir kültürel mozaik oluşturmuştur. Antik Roma döneminden kalma mağara kiliseleri, Hristiyanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Ayrıca, Kapadokya'nın peribacaları ve volkanik tüf yapısı, sıcak hava balon turları için de popüler bir destinasyon yapmaktadır. Göreme Milli Parkı ve Kapadokya, tarih, doğa ve kültür severlere unutulmaz bir deneyim sunan önemli turistik bölgeler arasında yer alır.

Göreme Milli Parkı Ve Kapadokya, Nevşehir

Hattuşaş Ve Hitit Baş Kenti, Çorum

Hattuşaş, antik Hitit İmparatorluğu'nun başkenti olarak bilinen ve günümüz Türkiye'sinde Çorum iline bağlı Boğazkale ilçesinde yer alan önemli bir arkeolojik alanı temsil eder. Hitit İmparatorluğu, M.Ö. 17. ve 12. yüzyıllar arasında Anadolu'da hüküm süren büyük bir medeniyetti ve Hattuşaş, bu imparatorluğun merkezi ve kültürel kalbiydi.

Hattuşaş, etkileyici bir kraliyet sarayı kompleksi, tapınaklar, anıtsal kapılar ve surlar gibi birçok önemli yapıyı içermektedir. Hitit sanatının ve mimarisinin benzersiz örneklerini sunan bu alan, taş oymacılığındaki ustalığı, devasa dikilitaşları ve yazılı belgeleriyle dikkat çeker. Ayrıca, Hattuşaş'ta bulunan Hitit çivi yazısı tabletleri, antik dünyanın en eski yazılı belgelerinden bazılarını oluşturur.

Hattuşaş, 1986 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiştir. Bu, Hattuşaş'ın kültürel ve tarihi önemini vurgular. Antik Hitit İmparatorluğu'nun başkenti olarak, Hattuşaş günümüze ulaşan önemli arkeolojik kalıntılarıyla ziyaretçilere Anadolu'nun antik geçmişine dair büyüleyici bir bakış sunar.

Hattuşaş Ve Hitit Baş Kenti, Çorum

Hiearapolis, Pamukkale

Hierapolis, antik Roma döneminde önemli bir şehir ve termal kür merkezi olarak bilinen bir arkeolojik alanı temsil eder. Bu antik şehir, günümüz Türkiye'sinin Güneybatısında, Denizli iline bağlı Pamukkale kasabasının yanında yer almaktadır. Hierapolis, özellikle termal suları, büyüleyici antik kalıntıları ve Pamukkale traverten terasları ile ünlüdür. Bu termal sular insanların hastalıklarına iyi geldiğine inanılır.

Hierapolis, M.Ö. 2. yüzyılın ortalarında kurulmuş ve Roma İmparatorluğu'nun bir parçası olmuştur. Şehir, zengin termal kaynakları nedeniyle sağlık ve tedavi amaçlı bir kür merkezi olarak popülerdi. Özellikle bu termal suların olduğu yerde, antik Roma hamamları ve bazilikaları gibi yapılar bulunmaktadır.

Hierapolis'te görülmeye değer önemli yapılar arasında Büyük Tiyatro, Kuzey Hamamları, Frontinus Caddesi, Apollon Tapınağı ve Plutonium gibi anıtsal yapılar yer almaktadır. Ayrıca, Hierapolis Müzesi, bölgede bulunan eserlerin sergilendiği bir müzedir ve ziyaretçilere antik şehrin tarihini daha iyi anlama fırsatı sunar.

Pamukkale traverten terasları, Hierapolis'e komşu olarak doğal güzellikler arasında yer alır. Bu beyaz renkli teraslar, termal suların içerdikleri minerallerin birikimi sonucu oluşmuştur ve ziyaretçilere benzersiz bir görsel şölen sunar.

Hierapolis, 1988 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiştir. Antik şehir, tarih, kültür ve doğa severlere zengin bir deneyim sunmakta olup, Türkiye'nin önemli turistik destinasyonlarından biridir.

Hiearapolis, Pamukkale

İstanbul’un Tarihi Alanları, İstanbul

İstanbul tarihi itibari ile medeniyetin beşiğidir. İstanbul, köklü tarihi ve çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olmasıyla dünya üzerinde eşsiz bir konuma sahiptir. Sultanahmet Meydanı, şehrin tarihi merkezi olan bir meydan olarak, Osmanlı İmparatorluğu'nun mimari zenginliğini sergileyen çeşitli tarihi yapılarla çevrilidir. Ayasofya, bu meydandaki en öne çıkan yapıdır. 6. yüzyılda Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından kilise olarak inşa edilmiş, daha sonra Osmanlı İmparatorluğu döneminde camiye dönüştürülmüş ve 1935 yılında müze olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ayasofya, hem Bizans hem de Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan bir anıt olarak tarih boyunca önemli bir simge olmuştur. İstanbul tüm tarihi ile bütün medeniyetlerin gözdesi halindedir.

Sultanahmet Camii, diğer bir önemli yapıdır ve 17. yüzyılda III. Ahmet tarafından inşa edilmiştir. Altı minaresi, muazzam kubbesi ve mavi çinileriyle ünlüdür. Cami, İstanbul'un siluetinde dikkat çeken bir güzellik sunar. Topkapı Sarayı, Osmanlı İmparatorluğu'nun uzun süre başkenti olan İstanbul'da Osmanlı sultanlarının ikametgahı ve yönetim merkezi olarak kullanılmıştır. Saray, çeşitli binaları, bahçeleri ve zengin koleksiyonlarıyla Osmanlı tarihini yansıtan büyüleyici bir komplekstir.

Bu tarihi alanlar, İstanbul'un zengin kültürünü ve geçmişini anlamak isteyenlere kapsamlı bir deneyim sunar. Her biri, şehrin farklı dönemlerini temsil eden mimari, sanat ve tarih öğeleriyle doludur, ziyaretçilere geçmişin derinliklerine bir yolculuk yapma fırsatı verir.

İstanbul’un Tarihi Alanları, İstanbul

Ksantos – Letoon, Antalya/ Muğla

Çoğu tarihi alana ev sahipliği yapan Türkiye, arkeoloji alanında da bilimin gözbebeğidir. Ksantos ve Letoon, antik Likya bölgesinde yer alan iki önemli arkeolojik alanı temsil eder. Ksantos, günümüz Türkiye'sinin Antalya iline bağlı Kaş ilçesinde konumlanmıştır. Likya'nın en büyük ve önemli şehirlerinden biri olan Xanthos, tarihi boyunca Pers, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinde farklı egemenliklere sahne olmuştur. Bu nedenle, Ksantos’ da günümüze kadar ulaşan kalıntılar, farklı dönemlere ait mimari örnekleri ve heykelleri içerir. Ksantos, 1988 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiştir.

Letoon, Ksantos’un kutsal toprağı olarak kabul edilir ve antik dönemde Likya'nın dini merkezi olarak önem taşır. Letoon, Ksantos’ un 4 km kadar doğusunda, günümüzdeki Kumluova köyü yakınlarında bulunmaktadır. Bu alan, üç tapınak, bir agora, bir tiyatro ve bir sarnıç gibi yapıları içerir. Ayrıca, Letoon'da Likya dönemine ait yazıtlar ve tanrıça Leto'ya adanmış anıtsal bir çeşme de bulunur. Letoon, 1988 yılında Ksantos ile birlikte UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiştir.

Ksantos ve Letoon, Likya bölgesinin zengin tarihini ve kültürünü yansıtan önemli arkeolojik sitelerdir. Bu alanlar, antik dönemdeki Likya medeniyetinin izlerini sürmek ve bu bölgenin dini, politik ve sosyal hayatını anlamak isteyen ziyaretçilere tarihi bir yolculuk sunar.

Ksantos – Letoon, Antalya/ Muğla

Nemrut Dağı, Adıyaman

Nemrut Dağı, Türkiye'nin güneydoğusunda, Adıyaman iline bağlı Kahta ilçesinde yer alan tarihi ve arkeolojik bir alanı ifade eder. Dağın zirvesi, M.Ö. 1. yüzyılda Krallar Kralı olarak anılan Kommagene Kralı I. Antiochus'un emriyle inşa edilen büyük bir anıt mezar tepesidir. Bu etkileyici sit alanı, günümüze kadar ulaşan dev heykeller, tapınaklar ve dikilitaşlar içerir.

Nemrut Dağı'nda yer alan en çarpıcı özellik, 50 metreye kadar ulaşan dev heykellerdir. I. Antiochus'un kendisini, Kommagene tanrıları ve Pers, Yunan ve Kommagene soylularını temsil eden dev taş heykeller, dağın zirvesindeki antik bir platform üzerine yerleştirilmiştir. Bu heykeller, güneş doğarken ve batarken etkileyici bir atmosfer oluşturan Nemrut Dağı'na özgü bir güzellik sunar.

Nemrut Dağı, 1987 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiştir. Bu alan, tarih öncesi krallıkların ve kültürlerin buluştuğu bir noktada, antik dünyanın zenginliğini ve farklılıklarını yansıtan önemli bir arkeolojik sit alanı olarak kabul edilir. Nemrut Dağı, hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle bilinen bu bölgede önemli bir turistik destinasyon olmuştur.

Nemrut Dağı, Adıyaman

Pergamon Çok Katmanlı Kültürel Peysajı, İzmir

Pergamon, antik dönemde önemli bir şehir ve kültür merkezi olmuş, günümüzde ise Türkiye'nin Bergama ilçesindeki arkeolojik kalıntılarıyla ziyaretçilere zengin bir tarihi deneyim sunan bir bölgeyi temsil eder. Pergamon'un tarihi, M.Ö. 3. yüzyıla kadar uzanır ve Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerini içine alacak şekilde birçok farklı medeniyetin etkileşimine sahne olmuştur.

Pergamon, çok katmanlı kültürel peyzajıyla öne çıkar. Akropol, şehrin en yüksek noktasında yer alan ve antik dönemde tapınaklar, saraylar ve diğer önemli yapıları içeren bir tepeyi ifade eder. Akropol, aynı zamanda büyük bir kütüphane, tiyatro ve tapınakları içeren geniş bir kompleksi içerir. Şehir, tarih boyunca sanat, bilim ve kültürde önemli bir rol oynamıştır.

Pergamon, aynı zamanda antik dönemdeki tıp bilimine katkılarıyla da ünlüdür. Şehirdeki Asklepion adlı antik sağlık merkezi, tıp eğitimi ve tedavi için kullanılan bir kompleksi içermektedir. Pergamon'da bulunan bu tıp okulu, antik dünyanın en önemli sağlık merkezlerinden biri olarak kabul edilmiş ve öğrencilere pratik eğitim imkanları sunmuştur.

Pergamon, 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiştir. Bu alan, zengin tarihi geçmişi, kültürel mirası ve çok katmanlı peyzajıyla birlikte, ziyaretçilere antik dönemin önemli bir kültür ve bilim merkezinin izlerini takip etme fırsatı sunar.

Pergamon Çok Katmanlı Kültürel Peysajı, İzmir

Safranbolu, Karabük

Safranbolu, Türkiye'nin Karabük iline bağlı bir şehir olup, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile ünlüdür. Safranbolu, özellikle Osmanlı dönemine ait korunmuş mimari yapıları, geleneksel Türk evleri ve tarihi dokusuyla dikkat çeker. Bu benzersiz atmosferiyle Safranbolu, 1994 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiştir.

Safranbolu'nun tarihi, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk dönemlerine kadar uzanır ve şehir, tarih boyunca önemli bir ticaret ve konaklama merkezi olmuştur. Safranbolu'nun evleri, ahşap işçiliği, pencere süslemeleri ve geniş avlularıyla bilinir. Safranbolu Evleri, Osmanlı dönemi sivil mimarisinin en güzel örneklerinden biridir ve şehrin tarihi çarşısı olan Cinci Han, Bakırcılar Çarşısı gibi places ziyaretçilere geçmişe doğru bir yolculuk sunar.

Ayrıca, Safranbolu'nun tarihi çarşısı, geleneksel el sanatları ve yöresel ürünlerle dolu dükkânları ile meşhurdur. Safranbolu aynı zamanda Türkiye'nin en eski demiryolu hattına ev sahipliği yapmış ve demiryolu tarihi ile de öne çıkmıştır. Safranbolu, tarihi ve kültürel değerleriyle sadece Türkiye'nin değil, dünya turizminin önemli destinasyonlarından biridir.

Safranbolu, Karabük

Selimiye Camii Ve Külliyesi, Edirne

Selimiye Camii ve Külliyesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. yüzyıl zirvesinde Mimar Sinan tarafından tasarlanan ve Edirne şehrinde yer alan önemli bir İslam mimarlık eseridir. Cami, 1568-1574 yılları arasında II. Selim'in emriyle inşa edilmiştir. Muazzam kubbesi, dört minaresi ve geniş avlusuyla Selimiye Camii, Osmanlı mimarisinin en etkileyici örneklerinden biridir. İç mekanındaki devasa sütunlar ve renkli cam pencereler, Osmanlı sanatının zirvesini temsil eder.

Selimiye Camii'nin yanı sıra, kompleks Selimiye Külliyesi'ni içerir. Bu külliye, camiye ek olarak medrese, dershane, imaret, hastane ve kütüphaneyi içerir. Külliye, toplumun çeşitli ihtiyaçlarına hizmet etmek amacıyla entegre bir kompleks olarak tasarlanmıştır. İmaret bölümü ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek hizmeti sunarken, hastane bölümü sağlık hizmetleri sağlar. Selimiye Külliyesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun çok yönlü hizmet sunma anlayışını yansıtan kapsamlı bir sosyal, dini ve eğitimsel kompleksi temsil eder. 2011 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilen Selimiye Camii ve Külliyesi, ziyaretçilere Osmanlı İmparatorluğu'nun ihtişamlı tarihini keşfetme şansı sunar.

Selimiye Camii Ve Külliyesi, Edirne

Troya Arkeoloji Alanı, Çanakkale

Troya, antik çağın en ünlü arkeolojik alanlarından biridir ve mitolojik ve tarihi önemiyle öne çıkar. Günümüzde Türkiye sınırları içinde, Çanakkale iline bağlı Tevfikiye köyü yakınlarındaki Hisarlık Tepe'de yer almaktadır. Troya'nın tarihi, dokuz farklı yerleşim katmanını içerir ve bu katmanlar, kentin binlerce yıl boyunca nasıl evrildiğine dair değerli bilgiler sağlar.

Arkeolog Heinrich Schliemann'ın 19. yüzyılın sonlarında başlattığı kazılar, Troya'nın varlığını kanıtlamış ve Homeros'un destanlarında anlatılan Troya Savaşı'nın gerçek bir olaya dayandığına dair güçlü kanıtlar sunmuştur. Troya'nın altındaki farklı katmanlar, M.Ö. 3000'li yıllardan Roma İmparatorluğu'nun sonlarına kadar olan bir dizi yerleşim dönemini temsil eder.

Troya'nın en dikkat çekici kalıntıları arasında Troya II dönemine ait kalenin içinde bulunan ünlü tahta at modeli yer alır. Bu tahta at, mitolojik efsaneye göre Troya Savaşı'na son veren stratejinin bir parçası olarak bilinir. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Troya, ziyaretçilere antik dünyanın gizemlerini keşfetme ve mitolojik öykülerin gerçek tarihle nasıl iç içe geçtiğini anlama fırsatı sunar.

Troya Arkeoloji Alanı, Çanakkale
nextui logo

Kültürel Miras Alanları

Çatalhöyük Neolitik Alanı, Konya

Divriği Ulu Camii ve darüşşifası, Sivas

Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı, Diyarbakır

Efes, İzmir

Gordion, Ankara

Göbeklitepe, Şanlıurfa

Göreme Millî Parkı ve Kapadokya, Kapadokya

Hattuşa, Çorum

İstanbul’un Tarihi Alanları, İstanbul

Ksanthos-Letoon, Muğla Antalya

Nemrut, Adıyaman

Pergamon Çok Katmanlı Kültürel Peyzajı, İzmir

Safranbolu, Karabük

Selimiye Camii ve Külliyesi, Edirne

Troya Arkeolojik Alanı, Çanakkale

BÖLGELER

Tavsiye Edilen Rotalar

Tavsiye Edilen Rotalar